Beleggen

Beleggingsprofiel

Hoe beleg je verstandig? Met wat zelfkennis en een goed inzicht in de verschillende beleggingsmogelijkheden kom je al een heel eind ... 
Wat is een goede belegging? Op die vraag bestaat geen eensluidend antwoord, want iedere belegger is anders. De combinatie van jouw financiële, familiale en beroepssituatie is uniek. Bij het beleggen moet je ook keuzes maken die overeenstemmen met jouw risicohouding: ga je voor maximumrendement of verkies je een veilige belegging? 

De productscore laat toe om de risicogevoeligheid van al onze spaar- en beleggingsproducten (spaarrekening, termijnrekening, kasbon, obligaties, fondsen, notes, enz.) met elkaar te vergelijken. De score is een cijfer van 1 t.e.m. 7, waarbij 1 staat voor een product met een laag risico en 7 voor een product met een hoog risico.

Crelan gebruikt deze score om bij beleggingsadvies te beoordelen of het risico van een belegging in overeenstemming is met de beleggingsdoelstellingen en financiële draagkracht zoals die blijken uit jouw antwoorden op de MiFID-vragenlijst. Naast deze score bestaat voor beleggingsfondsen nog een andere methode om het risico te beoordelen. Deze zogenaamde KIID-score(1) vervangt echter niet de Crelan-productscore, omdat ze niet voor alle producten beschikbaar is en geen weerspiegeling is van het totale risico. Voor beleggingsfondsen kunnen bijgevolg deze twee risico-indicatoren naast elkaar voorkomen.

Opgelet:

De Productscore Crelan is gebaseerd op een eigen model en laat niet toe te vergelijken met een score van een andere (financiële) instelling.

(1) KIID-score = op het wettelijk document ‘Essentiële Beleggersinformatie’ (Key Investor Information Document) staat er een score vermeld, de SRRI-score. SRRI staat voor ‘Synthetische Risico Indicator’ (Synthetic Risk & Reward Indicator) en geeft via een puntenschaal (1 t.em. 7) weer of het product in kwestie een hoge of een lage volatiliteit heeft. Op basis van deze KIID-score kan men dus het risico van koersschommelingen in kaart brengen, maar niet de andere toepasselijke risico’s.

Spaarrekening

Het Crelan Spaarboekje een eenvoudige en transparante spaarrekening.

Het Crelan Horizon Boekje is geschikt voor spaarders die hun geld ten minste één jaar lang kunnen laten staan.

Het Crelan Direct Boekje is dan weer geschikt voor die spaarders die graag meer dan €10.000 willen opzij zetten.

 

Termijnrekening

Op een Crelan-termijnrekening plaats je een bedrag voor een vooraf bepaalde periode. Je hebt de keuze op het vlak van de looptijd, het bedrag, de rentebetalingstermijn. Zo maak je zelf een veilige en flexibele spaarformule op jouw maat. Je kiest uit looptijden van 5 dagen tot 10 jaar en je weet vooraf precies hoeveel intresten je kan verwachten. Je kan ook sparen op Crelan-termijnrekeningen met een korte looptijd in een andere munt. Een termijnrekening is veilig en ook geschikt voor kleinere bedragen.

Kasbons

Kasbons zijn een veilige belegging met vaste rente en looptijd. Het is de ideale belegging wanneer je jouw geld enige tijd opzij wilt zetten zonder riscio te lopen op kapitaalverlies.

Voordelen:

 • De rente ligt op voorhand vast voor de ganse looptijd
 • 100% kapitaalbescherming
 • Intekenen kan al vanaf 125 euro
 • Geen instapkosten

Beleggingsfondsen

Sommige beleggers hebben niet de tijd om zelf actief een beleggingsportefeuille op te volgen. Geldt dat ook voor jouw, dan doe je best een beroep op specialisten. De oplossing: ‘Instellingen voor Collectieve Belegging’ (ICB) of kortweg beleggingsfondsen.

In een beleggingsfonds worden de middelen van een groot aantal beleggers samengebracht en deskundig belegd. De tegoeden van elke belegger worden uitgedrukt in een aantal deelbewijzen. Deze deelbewijzen hebben een koers (som van alle koersen gedeeld door het aantal deelbewijzen in omloop) waartegen ze kunnen aangekocht of verkocht worden. 
In welk type van waarden een fonds belegt, hangt af van zijn karakteristieken en doelstellingen. Meestal gaat het om aandelen of obligaties of een combinatie van beide.

Kenmerken:

 • Gespecialiseerd beheer
 • Keuze uit verschillende beleggingsstrategieën
 • Toe- of uittreding op elk moment mogelijk

Crelan-beleggingscontract: Een alternatief voor jouw spaarboekje, al vanaf 25 euro

Het Crelan-beleggingscontract is een flexibele beleggingsformule waarmee je met een vaste regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks of trimestrieel) hetzelfde bedrag investeert in beleggingsfondsen. Je bepaald vooraf in welke beleggingsfondsen je wenst te sparen en voor welk bedrag. Op deze manier kan je participeren in de evolutie van de financiële markten. Door de regelmaat van de stortingen hoef je nooit het ideale instapmoment af te wachten, maar koop over een langere periode aan een gemiddelde koers.

Spreiding

Een verstandige belegger weet dat hij zijn eieren best niet in één mandje legt, maar beter spreidt over verschillende bedrijven, sectoren en activa (aandelen, obligaties,  vastgoedcertificaten, ....). Dat kan het eenvoudigst via beleggingsfondsen.
Maar ook fondsen ontsnappen niet aan de ups-and-downs van de markten. Daarom is het belangrijk dat je op regelmatige tijdstippen belegt. Zo verlaag je het aankooprisico (kopen tegen een hoge prijs) en beleg je tegen een gemiddelde koers. Hierdoor kan jouw spaargeld profiteren van de dynamiek van de financiële markten.

Onze partners

Om jouw persoonlijke portefeuille samen te stellen, kan je bij ons een keuze maken uit kwaliteitsfondsen.  Wij werken samen met Econowealth Management, de internationale vermogensbeheerder Amundi, CPR en de Crelan Fund-fondsen van Econopolis. Voor meer informatie kan je terecht op http://www.crelan.be/nl/particulieren/producten/productzoeker

Fidelio

Het voordelenpakket voor cliënten-coöperatoren

Crelan is een bank voor iedereen en met een stevige coöperatieve verankering. Dit wil zeggen dat een deel van het maatschappelijk kapitaal van de bank wordt bijeengebracht door haar eigen klanten. Cliënten die bijdragen tot het kapitaal zijn aandeelhouders of coöperanten. Zij verdienen vanwege hun vertrouwen in de bank een VIP-behandeling. Daarom heeft Crelan Fidelio uitgedacht.

Fidelio is een origineel programma met exclusieve voordelen voor cliënten-aandeelhouders.

Ontdek onze voordelen:

 • Dividend: een interessant nettorendement
 • Verdien kosten terug door meer met Crelan samen te werken
 • Andere bancaire voordelen
 • Kortingen bij partners

Meer informatie nodig?

Contacteer ons!